Artikelindex

Vrijwilligers

Bij de Watervrienden Almere zijn alleen vrijwilligers actief die hun tijd belangeloos beschikbaar stellen. Niemand bij onze vereniging wordt  betaald, daardoor houden we de contributie en de drempel tot sporten zo laag mogelijk. Velen van ons hebben een baan, gezinnen, kinderen, klein kinderen of studeren nog, maar weten toch tijd vrij te maken voor anderen.

Met al deze vrijwilligers zijn wij als vereniging erg blij, maar kunnen we altijd wel wat extra handen gebruiken. Wil jij ons ook helpen dit allemaal mogelijk te houden, schroom dan niet om de uurleiding aan te spreken of  een mailtje te sturen naar de desbetreffende commissie via het contact formulier. Een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kan natuurlijk ook, dan zorgen wij ervoor dat het bij de juiste personen terechtkomt.

 

Als vereniging bieden wij ook de mogelijkheid tot opleidingen voor o.a.:  Lesgever Zwem-ABC, EHBO, Zwemtrainer, etc.  

 


Om een veilige les en sport omgeving te bieden doen wij het volgende:

 1. Volgen wij centrum veilig sport nederland
 2. Hebben wij als vereniging Gedragsregels Kaderleden op gesteld (zie volgende pagina).
 3. Zijn er gediplomeerde instructeurs aanwezig,
 4. Is er altijd iemand aanwezig met een geldig EHBO diploma en
 5. Zorgen we ervoor dat er altijd meerdere ogen zicht hebben tijdens de les instructie en het training.
 6. Wij vragen al onze vrijwilligers om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) waarbij specifiek is getoetst op de aspecten die van belang zijn bij het omgaan met kinderen en leerlingen die tot een kwetsbare groep behoren. De aanvraag van deze VOG gaat via de vereniging.
 7. Werken wij, als licentiehouder van de Nationale Raad Zwemdiploma’s (NRZ), ook volgens de Gedragscode Zwembranche.

 


Mochten er ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we treffen, toch dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, blijf er dan niet meer rondlopen, meld het!

Meld het bij de vereniging of benader de onafhankelijke vertrouwenspersoon:


Binnen de NCS is een vertrouwenscontactpersoon beschikbaar voor de verenigingen en hun leden..


Word je gepest bij de vereniging, of ben jij juist de pestkop? Heb je het gevoel dat je er niet echt bij hoort om wat voor reden dan ook, of doet of zegt iemand dingen die jij niet wilt? Misschien denk je wel dat iemand anders zich zo voelt. Met al deze dingen kun je bij de vertrouwenscontactpersoon terecht. Ook als je twijfelt mag je gerust contact opnemen. De vertrouwenscontactpersoon hanteert het principe “Beter voorkomen dan genezen!”.

Om in contact te komen kun je mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , of bellen naar 020 - 6363061.

Ook kun je voor hulp, of om te praten op verschillende manieren contact zoeken met Het Centrum Veilige Sport:

Hulp inschakelen? Je verhaal kwijt? Vragen stellen en je twijfels delen?

Dat kan via 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke belkosten) of

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij hebben allemaal een meldplicht:

 • Begeleiders melden bij bestuurder van de vereniging of Vertrouwenscontactpersoon van de bond (VCP-bond).
 • Bestuurders melden bij VCP-bond/Centrum Veilige Sport
 • Iedereen kan melden bij VCP-bond/Centrum Veilige Sport
 • Melder en VCP-bond melden in gezamenlijk overleg bij aanklager van de bond of Instituut Sportrechtspraak

 


Gedragsregels kaderleden

 

 1. Het kaderlid draagt zorg voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de zwemmer zich veilig voelt (om te bewegen).

  De zwemmer moet als mens worden gerespecteerd. Er mag geen onderscheid worden gemaakt naar of nadruk worden gelegd op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd, lichamelijke kenmerken of burgerlijke staat. Dit betekent dat de zwemmer zich zowel tijdens het zwemmen maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in de kleedruimtes, veilig moet voelen en het gevoel moet hebben dat hij zich –letterlijk– vrij kan bewegen.

 

 1. Het kaderlid onthoudt zich ervan de zwemmer te bejegenen op een wijze die de zwemmer in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de zwemmer door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.


 2. Het kaderlid onthoud zich van elke vorm van machtsmisbruik of intimidatie tegenover de zwemmer. Het kaderlid mag zijn specifieke situatie en relatie niet gebruiken voor doeleinden ten eigen nutte die in strijd zijn met verantwoordelijkheid voor de zwemmer of die de grenzen van de relatie overschrijden.

  In de (professionele) relatie met de zwemmer kunnen bij beiden gevoelens ontstaan die zich niet verhouden met de relatie tot het trainen, begeleiden en dergelijke. Deze gevoelens kunnen bijvoorbeeld zijn: verliefdheid, afkeer of agressie. Beide partijen moeten alert zijn op deze gevoelens. Het kaderlid moet –zelf als de zwemmer dat verlangt of daartoe uitnodigt– dan ook niet daadwerkelijk ingaan op al dan niet (seksueel) agressieve toenaderingspogingen of deze zelf ondernemen.

 

 1. Seksuele handelingen en relaties tussen het kaderlid en de jeugdige zwemmer tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. Tussen volwassenen en jeugdigen is sprake van een natuurlijk overwicht.

 2. Het kaderlid mag de zwemmer niet op een zodanige wijze aanraken dat de zwemmer en/of het kaderlid deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

  Uitgangspunt is dat de zwemmer het als seksueel intimiderend ervaart.                                           

  Het kaderlid dient ervoor te zorgen dat daar waar lichamelijk contact noodzakelijk en functioneel is voor de sportbeoefening, dit contact of deze aanrakingen nooit verkeerd –in de zin van seksueel intimiderend– kan worden geïnterpreteerd.

 

 1. Het kaderlid onthoudt zich van seksueel verbale intimiteiten.

 

 1. Het kaderlid zal tijdens de trainingen(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de zwemmer en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals een kleedkamer.

 

 1. Het kaderlid heeft de plicht de zwemmer te beschermen tegen schade en (machts)misbruik.

  Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de zwemmer behartigt, is het bestuur van de zwemvereniging verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

  Binnen zijn/haar mogelijkheden heeft het kaderlid de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van de zwemmer.

 

 1. Het kaderlid zal de zwemmer geen (in)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.

  Het kaderlid aanvaardt ook geen financiële beloning of geschenken van de zwemmer die in onevenredige verhouding staan tot het gebruikelijke.

 

 1. Het kaderlid zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen, die betrokken is bij de zwemmer, worden nageleefd.

  Indien gedrag wordt gesignaleerd wat niet in overeenstemming is met deze regels zal het kaderlid de betreffende persoon daarop aanspreken. Tevens zal hij/zij het bestuur van de zwemvereniging op de hoogte brengen.

  Het is aan het bestuur van de zwemvereniging om hoor en wederhoor toe te passen en een definitief besluit te nemen.

 

 1. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van het kaderlid in de geest hiervan te handelen.

 

 1. Het bestuur van de zwemvereniging is verantwoordelijk voor de te nemen (passende) maatregelen.

 

De gedragsregels zijn opgesteld in de geest van de gedragsregels van de NOC*NSF en vastgesteld in de bestuursvergadering van 06 juni 2012.