Contributie per 01-10-2016

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2015 is bepaald dat de contributie per 1 oktober 2016 zou worden verhoogd naar € 52,50 per kwartaal.

  • Als het lid één onderdeel zwemt, dan betaalt men € 52,50 per kwartaal;
  • Als het lid twéé onderdelen zwemt, dan betaalt men € 52,50 voor het 1e onderdeel en €26,25 voor het 2e onderdeel.


De contributie is door de Algemene Ledenvergadering 2015 als volgt bepaald en sindsdien niet gewijzigd:
  • Als het lid één onderdeel zwemt, dan betaalt men € 51,00 per kwartaal;
  • Als het lid twéé onderdelen zwemt, dan betaalt men € 51,00 voor het 1e onderdeel en €25,50 voor het 2e onderdeel.
Voor overige details: zie de tabel onder aan deze pagina.
De contributie wordt per 1e van elk kwartaal of bij latere instroom op basis van
evenredigheid geïnd. De contributie wordt geïnd per factuur.
Ook geldt nog steeds de regel niet op tijd betaald, is niet zwemmen.
Wanneer de uiterste betaaldatum wordt overschreden zal het Dagelijks Bestuur van de vereniging optreden zoals beschreven staat in artikel 8 van het Huishoudelijk reglement van Watervrienden Almere.
 
Yvonne Sijne
Door van der Horst
Penningmeester WVA
Ledenadministratie WVA
 
 
 
 
Contributie per oktober 2016
 
Jeugdleden en Senioren   € 52,50   Per kwartaal
Extra zwemonderdeel   € 26,25   Per kwartaal
               
Afzwemmen            
A / B /C       € 15,00   incl. sealen
Zwemvaardigheid 1, 2, 3   € 15,00   incl. sealen
Survival 1, 2, 3     € 15,00   incl. sealen
Snorkelen 1, 2, 3     € 15,00   incl. sealen
               
Inschrijfgeld     € 10,00      
Verloren pasje     € 5,00      
               
 

 

Wijzigingen en opzeggingen

Wijzigingen en/of opzeggingen dient u schriftelijk te doen voor het einde van het lopende kwartaal. Stuur een schriftelijke opzegging, samen met de lidmaatschapskaart, naar:

Watervrienden Almere
Postbus 10104
1301 AC Almere

 

Ziekte

Als uw kind langdurig ziek is belt u dan even met de ledenadministratie 036 - 531 1273. De penningmeester beslist of de contributie (gedeeltelijk) retour betaald kan worden.