Leeftijdscategorieën voor het wedstrijdseizoen, welke loopt van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023, met als peildatum 31 december 2022 zijn als volgt:

Leeftijdscategorie: leeftijd
A 7, 8, 9
B 10, 11
C 12, 13
D 14, 15
E 16, 17
F 18, 19, 20
G 21, 22 ,23
H 24 en ouder

Voor 7 jarigen enkel vanaf de datum dat ze deze leeftijd bereiken.