De Watervrienden Almere zijn erkend door de Nationale raad zwemdiploma`s . 

Het Zwem-ABC

Sinds oktober 1998 gaat iedereen die leert zwemmen in opleiding voor het Zwem-ABC. Het Zwem-ABC staat voor een kindvriendelijke manier van leren zwemmen, waarbij zwemveiligheid een prominente rol inneemt.  Het Zwem-ABC biedt alle vaardigheden die een moderne recreant tegenwoordig nodig heeft bij het recreëren in subtropische zwemparadijzen en bij activiteiten op, in en aan het 

buitenwater. Het Zwem-ABC kent een logische opbouw waardoor leerlingen bij het behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger worden. Niet de zwemslagen staan centraal maar het veilig en vrij bewegen in het water onder alle omstandigheden.

Bij het Zwem-ABC wordt in eerste instantie veel aandacht besteed aan het zgn. watervrij maken van kinderen. Als de kinderen zelfstandig kunnen drijven op de borst en rug, is het tijd voor de volgende fase, het voortbewegen in het water met behulp van zwemslagen.

Bij het Zwem-ABC leert men 4 zwemslagen: de schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl en rugcrawl. De eerste twee slagen dienen bij het A-diploma reeds goed uitgevoerd te worden. De eisen van de borst- en rugcrawl worden bij ieder diploma wat zwaarder. Daarnaast leert men diverse vaardigheden zoals koprol, onderwater oriënteren, onderwater zwemmen etc.. Het je zelf kunnen redden loopt als een rode draad door de gehele opleiding Zwem-ABC. Van vallen in het water en opstaan en uit het water klimmen zonder trapje te gebruiken bij A, tot en met regenjack en lange broek aan zwemmen bij het C-diploma. Wie alle drie diploma's (A, B en C) bezit krijgt het predikaat zwemveilig.

Wilt u ook deelnemen aan het leszwemmen, gebruikt u dan dit formulier.