Beste Watervriend,

Wij krijgen veel vragen waarom er contributie betaald moet worden in de zomervakantie. De reden leggen wij hieronder aan u uit.

De contributie wordt over het hele jaar berekend, op dit moment € 264,= 

Bij de berekening van de jaarcontributie wordt rekening gehouden met alle (feest)dagen en vakanties waarop niet gezwommen wordt. Deze momenten worden niet mee gerekend.

De jaarlijkse contributie wordt over 4 termijnen van € 66,= verdeeld

Dit gebeurt op verzoek van de leden. Zodat niet het hele bedrag ineens betaald hoeft te worden. Om die reden betaald u dus ook in de zomervakantie.

Niet betalen tijdens de zomervakantie maakt de jaarcontributie niet minder

Als we geen contributie meer innen tijdens de zomervakantie betekent dit dat het aantal termijnen terug gaat naar 3. Deze komen dan op € 88,= per keer. U blijft dus over het jaar hetzelfde bedrag betalen.


Mededelingen van financiële aard .

 
Bij het innen van contributie wordt gebruik gemaakt van kwartaalfacturen. Om diverse redenen (o.a. kosten, bewerkelijkheid) wordt er geen gebruik gemaakt van acceptgiro’s of van automatische incasso.
 
Op de facturen staat rechtsboven in de hoek het debiteurnummer en het factuurnummer vermeld. Het debiteurnummer is hetzelfde nummer als het lidnummer dat op het pasje staat vermeld.
 
Bij betaling verzoeken wij de leden om gebruik te maken van de betaallink mocht dit niet mogelijk zijn gelieve altijd het factuurnummer en het debiteurnummer te vermelden bij handmatige betaling.
Wij kunnen dan in de administratie gemakkelijk de betaling plaatsen bij het juiste lid van de vereniging.
 
Tot slot, mocht u onvolkomenheden of fouten vinden op de factuur, meld dit dan even bij ons. Dit kan per email:
 
·Voor fouten in de naam of adressering op de factuur kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via het contactformulier op deze website.
·Voor andere fouten op de factuur kunt u, ook via het contactformulier contact opnemen met de penningmeester.
 
 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking.
 

 

Roanna Vos  
Penningmeester WVA