Geen zwemmen

Donderdag 13 mei 2021 - Hemelvaart

Maandag 24 mei 2021 - Pinksteren


11 maart 2021

Beste Watervriend,

Eergisteren hebben wij u geinformeerd dat de zwemlessen weer zouden starten. Helaas blijken er nu nadere maatregelen te zijn. In deze brief informeren wij u daar over.

Er mag alleen gestart worden met de groepen voor het ABC diploma

Dat betekent dat vanaf donderdag 18 maart 18.00 uur de lessen alleen starten voor de groepjes 1, 2, 3 en de diploma’s A, B en C. Dit geldt voor alle lesavonden.

De lessen voor zwemvaardigheid 1 en hoger starten NIET 

Er mogen alleen lessen gegeven worden die de zwemveiligheid verbeteren. Helaas geldt dat niet voor de diploma’s vanaf zwemvaardigheid 1.

Wij hadden het ook liever anders gezien. Het protocol Verantwoord Zwemmen geldt voor de hele zwembranche.

Heeft u toch nog vragen?

Houdt de website www.watervriendenalmere.nl in de gaten. Wij plaatsen hier de informatie. Of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur


8 maart 2021 

Beste Watervriend,

Wij zijn blij! We mogen weer gaan starten met de zwemlessen. Wel gelden er een aantal maatregelen. In deze brief informeren wij u daar over.

Vanaf 16 maart 2021 starten de zwemlessen weer voor kinderen t/m 12 jaar 

Dat betekent dat de eerste zwemles is op donderdag 18 maart om 18.00 uur.

Geen zwemles na 20.30 uur

In verband met de avondklok is de laatste les op maandag om 19.45 uur. Dan blijft er voldoende tijd over voor iedereen om op tijd thuis te zijn.

De regels en maatregelen in het bad blijven gelden

Houdt uw kind thuis bij klachten als koorts, hoesten etc. Informeer ons als uw kind positief getest is.

De looproutes zijn op de grond aangegeven. Er mag geen gebruik gemaakt worden van de kluisjes, douches en toiletten. Ouders zijn niet toegestaan in de zwemzaal, kantine of tribune. Wel mag 1 ouder helpen bij het omkleden. Iedereen ouder dan 13 jaar draagt een mondkapje tot in de zwemzaal.

Binnenkomst zwemles

• Kinderen komen in zwemkleding met daaroverheen de kleding die hoort bij de kledingeisen voor hun diploma.

• Het kind loopt, eventueel samen met 1 ouder, door de linker ingang naast de kleedhokken naar de zwemzaal.

• In de kleedruimtes aan de linkerkant kunnen de jas worden uitgedaan en buitenschoenen worden gewisseld voor zwemschoenen.

• Het kind loopt, met de plastic tas en pasje, langs de kleedhokken rechtdoor naar de zwemzaal; Daar worden ze opgevangen door hun vertrouwde zwemjuf of -meester

• De ouder verlaat het zwembad via de achteruitgang rechts achterin na de kleedkamers en neemt de jas en buitenschoenen mee.

• Zorg dat uw kind een plastic tas bij zich heeft. • Zorg dat uw kind thuis geplast heeft.

Einde zwemles

• Voor het aankleden van de kinderen mag gebruik gemaakt worden van de kleedhokken en de kleedruimtes aan de rechterkant. In de kleedruimtes is de 1,5m afstand aangegeven.

• De kinderen komen via de doucheruimte naar de kleedruimtes. U kunt uw kind daar opvangen.

• Er mag niet worden gedoucht.

• Zorg dat u op tijd bij de kleedhokken bent!

Nog geen trainingen voor waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen of trimzwemmen

De versoepeling geldt alleen voor de zwemlessen voor kinderen t/m 12 jaar. Zodra de trainingen en zwemactiviteiten voor waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en trimzwemmen weer mogelijk zijn wordt u hierover geinformeerd.

Heeft u toch nog vragen?

Houdt de website www.watervriendenalmere.nl in de gaten. Wij plaatsen hier de informatie. Of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur


GEZOCHT

De vereniging is op zoek naar nieuwe bestuursleden! Wij hebben vacature voor de penningmeester. Het profiel kunt u hieronder vinden. 

Heeft u nog wat uurtjes over en draagt u graag uw steentje bij aan het plezier in het water reageer dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Op dit adres kunt u ook terecht voor eventuele vragen over de functie.

Profiel Penningmeester

De Penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële deel van de organisatie. Onder
deze verantwoordelijkheid valt:
• Lid van het dagelijks bestuur;

• Beheer van de bankrekeningen;
• In orde houden van de cijfers, verslagen en overzichten m.b.t. alle inkomsten, uitgaven,
baten en lasten;
• Verantwoording afleggen aan het bestuur indien deze hierom vraagt;
• Verantwoording afleggen aan de algemene ledenvergadering
• Faciliteren van de kascontrole commissie en het bestuur bij inzage van en vragen over
de financiële administratie;
• Beheer van het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Taken die voortvloeien uit deze rol zijn:
Wekelijks
• Het verwerken van de ontvangen contributie in All United;
• Het verwerken van de dagafschriften (ontvangsten en betalingen) in administratieveoverzichten (Excel);
• Het bijwerken van de transacties bij de commissieoverzichten (Excel);
• Het verzorgen van de betalingen aan diverse partijen.
Per kwartaal
• Het klaar zetten en versturen van de contributiefacturen via All United;
• Nieuwe seizoen aanmaken en oude afsluiten in All United (of jaar);
• Het overzicht van de administratie bijwerken (kas ontvangsten en uitgave);
• De administratieve verwerking van de voorraad inzake de badmutsen, shirts en
schoentjes;
• De voorzitters van de verschillende commissies te voorzien van tussentijdse overzichten
voor controle en goedkeuring;
• Controle op de contributiebetaling en versturen van aanmaningen.
Jaarlijks
• De begroting van de commissies afstemmen en goedkeuren (begin jaar);
• De begroting van de Algemene commissie en Kader verzorgen;
• Afsluiting van de alle boeken;
• Jaaroverzicht maken (incl. afschrijvingen);
• Afstemming met alle commissieleden en goedkeuring voor het afsluiten van hun
commissies (einde jaar):
• Afspraken maken met de kascommissie voor de jaarlijkse controle;
• Verslag uitbrengen voor de Algemene Leden Vergadering.
Incidenteel
• Communicatie met de Bank, All United;
• Contributie aanpassen In All United.
In overleg kunnen deze taken worden verdeeld over een 1e en 2e penningmeester. De taken
worden onderling verdeeld en vastgelegd.

 


 

Hulp inschakelen? Je verhaal kwijt? Vragen stellen en je twijfels delen?

Dat kan via 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke belkosten) of

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 Jeugdsportfonds

Kinderen die bij Watervrienden Almere zwemmen en waarvan de ouders weinig geld hebben kunnen een aanvraag doen bij Jeugdsportfonds.

Een aanvraag kan worden gedaan bij Stichting Diornyschya Belfor, maar ook door de intermediairs op de scholen, wijkteams, buurtcoach en sportcoach.

Meer informatie kunt u krijgen door te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Welkom op de website van de Watervrienden Almere. Op onze site kunt u nadere informatie vinden over wat wij als zwemvereniging allemaal te bieden hebben; foto’s van activiteiten terugkijken of u wellicht opgeven als lid.


Wij wensen u veel plezier met het bekijken van onze site. Tot ziens in zwembad Almere stad!

 

 

Voor alle informatie van de diverse afdelingen van de vereniging, zie het menu links.