Mededelingen van financiële aard .

 
Bij het innen van contributie wordt gebruik gemaakt van kwartaalfacturen. Om diverse redenen (o.a. kosten, bewerkelijkheid) wordt er geen gebruik gemaakt van acceptgiro’s of van automatische incasso.
 
Op de facturen staat rechtsboven in de hoek het debiteurnummer en het factuurnummer vermeld. Het debiteurnummer is hetzelfde nummer als het lidnummer dat op het pasje staat vermeld.
 
Bij betaling verzoeken wij de leden om altijd het factuurnummer en het debiteurnummer te vermelden. Wij kunnen dan in de administratie gemakkelijk de betaling plaatsen bij het juiste lid van de vereniging.
 
Tot slot, mocht u onvolkomenheden of fouten vinden op de factuur, meld dit dan even bij ons. Dit kan per post, telefoon en email:
 
·Voor fouten in de naam of adressering op de factuur kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via het contactformulier op deze website.
·Voor andere fouten op de factuur kunt u, ook via het contactformulier contact opnemen met de penningmeester.
 
Indien u uw opmerkingen liever per post afhandelt, dan s.v.p. uw reactie opsturen naar
 
Watervrienden Almere,
Postbus 10104,
1301 AC Almere
 
Alvast bedankt voor uw medewerking.
 

 

Yvonne Sijne
Door van der Horst
Penningmeester WVA
Ledenadministratie WVA