GEZOCHT

De vereniging is op zoek naar nieuwe bestuursleden! Wij hebben vacatures voor de ledenadministratie, penningmeester en voorzitter. De profielen kunt u hieronder vinden. 

Heeft u nog wat uurtjes over en draagt u graag uw steentje bij aan het plezier in het water reageer dan voor 14 februari 2021 naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Op dit adres kunt u ook terecht voor eventuele vragen over de functies.

 

Profiel Voorzitter
De voorzitter is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Onder deze
verantwoordelijkheid valt:
o 1e aanspreekpunt en woordvoerder;
o Leiding geven aan het bestuur en de organisatie:
o Naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging;
o Voorzitten van de algemene bestuursvergadering en het dagelijks bestuur;
o Uitroepen en voorzitten van de Algemene ledenvergadering;
o Vertegenwoordigen van de vereniging bij externe contacten.

Profiel Ledenadministratie
De ledenadministratie is verantwoordelijk voor het beheer van de ledenadministratie. Onder
deze verantwoordelijkheid valt:
• Invoeren van nieuwe leden;
• Verwerken mutaties en uitschrijvingen;
• Maandelijks exporteren leden-, kader- c.q. aftekenlijsten per zwemactiviteit ten behoeve
van alle commissies;
• Voor het afzwemmen exporteren van aftekenlijsten ten behoeve van het proefzwemmen;
• Op verzoek van de commissies c,q. uurleiding nieuwe leden oproepen voor de
betreffende activiteit. Dit kan telefonisch of per mail;
• Aanmaken van pasjes;
• Aftekenlijsten voor het proefzwemmen exporteren;
• Archiveren van de terugontvangen ingevulde leden-, kader- c.q. aftekenlijsten;
• Beheer mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
• Verenigingstelefoon beheren;
• Contact onderhouden met Jeugdsportfonds en bijhouden van de dossiernummers.


Ter ondersteuning van deze taken zijn beschikbaar:
• Telefoon met verenigingsnummer;
• Laptop;
• Printer + papier;
• Ledenadministratie systeem;
• Pasjes printer + oude laptop met pasbestand;
• Dymo labelprinter.

Profiel Penningmeester
De Penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële deel van de organisatie. Onder
deze verantwoordelijkheid valt:
• Lid van het dagelijks bestuur;

• Beheer van de bankrekeningen;
• In orde houden van de cijfers, verslagen en overzichten m.b.t. alle inkomsten, uitgaven,
baten en lasten;
• Verantwoording afleggen aan het bestuur indien deze hierom vraagt;
• Verantwoording afleggen aan de algemene ledenvergadering
• Faciliteren van de kascontrole commissie en het bestuur bij inzage van en vragen over
de financiële administratie;
• Beheer van het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Taken die voortvloeien uit deze rol zijn:
Wekelijks
• Het verwerken van de ontvangen contributie in All United;
• Het verwerken van de dagafschriften (ontvangsten en betalingen) in administratieveoverzichten (Excel);
• Het bijwerken van de transacties bij de commissieoverzichten (Excel);
• Het verzorgen van de betalingen aan diverse partijen.
Per kwartaal
• Het klaar zetten en versturen van de contributiefacturen via All United;
• Nieuwe seizoen aanmaken en oude afsluiten in All United (of jaar);
• Het overzicht van de administratie bijwerken (kas ontvangsten en uitgave);
• De administratieve verwerking van de voorraad inzake de badmutsen, shirts en
schoentjes;
• De voorzitters van de verschillende commissies te voorzien van tussentijdse overzichten
voor controle en goedkeuring;
• Controle op de contributiebetaling en versturen van aanmaningen.
Jaarlijks
• De begroting van de commissies afstemmen en goedkeuren (begin jaar);
• De begroting van de Algemene commissie en Kader verzorgen;
• Afsluiting van de alle boeken;
• Jaaroverzicht maken (incl. afschrijvingen);
• Afstemming met alle commissieleden en goedkeuring voor het afsluiten van hun
commissies (einde jaar):
• Afspraken maken met de kascommissie voor de jaarlijkse controle;
• Verslag uitbrengen voor de Algemene Leden Vergadering.
Incidenteel
• Communicatie met de Bank, All United;
• Contributie aanpassen In All United.
In overleg kunnen deze taken worden verdeeld over een 1e en 2e penningmeester. De taken
worden onderling verdeeld en vastgelegd.


 

Beste Watervriend,

Naar aanleiding van de nieuwe Corona maatregelen informeren wij u over de gevolgen voor de zwemactiviteiten.

Tot en met 19 januari 2021 geen zwemactiviteiten

Tot die tijd zijn alle zwembaden gesloten.

Alle zwemactiviteiten starten weer op woensdag 20 januari 2021

De huidige maatregelen zijn afgegeven voor 5 weken. Tijdens de persconferentie van 12 januari wordt duidelijk of deze termijn voldoende is of niet. Als dit niet het geval is zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Contributie

We zitten nog steeds met elkaar in een unieke en onwerkelijke situatie. Eén die niemand had kunnen voorzien en waar dus ook geen rekening mee gehouden is in welk contract dan ook. Dat geldt ook voor onze overeenkomst met Optisport. De kosten voor de badhuur blijven doorlopen en moeten gewoon door ons worden betaald, ook al kunnen we geen gebruik maken van het zwembad. Gelukkig draait de vereniging volledig op vrijwilligers en maken wij weinig andere kosten dan alleen degenen die echt nodig zijn. Wij maken ook geen winst.

De vereniging heeft de klap van de eerste sluiting net op kunnen vangen. Onduidelijk is hoe dat de komende periode zich verder ontwikkeld. De door het Kabinet toegezegde tegemoetkoming in de huurkosten voor verenigingen over de eerste sluitingsperiode is aangevraagd en toegezegd, maar wordt pas in het najaar van 2021 uitgekeerd. Wij vragen uw begrip en medewerking om de contributie te blijven betalen. Zo kunnen we in ieder geval de lopende kosten dekken. Als wij in de komende tijd wel op enige manier voldoende gecompenseerd worden zal de al betaalde contributie worden verrekend.

Heeft u toch nog vragen?

Houdt de website www.watervriendenalmere.nl in de gaten. Wij plaatsen hier de informatie. Of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij zullen ze snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur


 

Hulp inschakelen? Je verhaal kwijt? Vragen stellen en je twijfels delen?

Dat kan via 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke belkosten) of

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 Jeugdsportfonds

Kinderen die bij Watervrienden Almere zwemmen en waarvan de ouders weinig geld hebben kunnen een aanvraag doen bij Jeugdsportfonds.

Een aanvraag kan worden gedaan bij Stichting Diornyschya Belfor, maar ook door de intermediairs op de scholen, wijkteams, buurtcoach en sportcoach.

Meer informatie kunt u krijgen door te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Welkom op de website van de Watervrienden Almere. Op onze site kunt u nadere informatie vinden over wat wij als zwemvereniging allemaal te bieden hebben; foto’s van activiteiten terugkijken of u wellicht opgeven als lid.


Wij wensen u veel plezier met het bekijken van onze site. Tot ziens in zwembad Almere stad!

 

 

Voor alle informatie van de diverse afdelingen van de vereniging, zie het menu links.